: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

4 สิงหาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2558

[สอบ ก.พ. พิเศษ] กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558

28 กรกฎาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] สถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2558

[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 สิงหาคม 2558

[สอบ ก.พ.พิเศษ] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อััตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2558

27 กรกฎาคม 2558

[งานรัฐวิสาหกิจ] การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 78 อัตรา (ไม่รวมตำแหน่งอัตราสำรอง) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2558

ข่าวเปิดสอบงานราชการรายเดือน ปี 2558

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook