ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

October 21, 2016

[ข้าราชการ] กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รวมจำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2559

[ข้าราชการ] สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

[สอบตำรวจ] สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต เร็วๆนี้

[ข้าราชการ] ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ มัณฑนากรปฏิบัติการ สถาปนิกปฏิบัติการ และวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559


October 18, 2016

[พนักงานราชการ] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบนักเรียน

[ข้าราชการ] กรมประมง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และนักเดินเรือปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

[ข้าราชการ] กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท จำนวนรวม 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

[ข้าราชการ] กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559


แบ่งปันหน้านี้