: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

8 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงินปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559

[พนักงานราชการ] กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 735 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559

2 กุมภาพันธ์ 2559

[งานรัฐวิสาหกิจ] การประปานครหลวง (กปน.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายยนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 108 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ์ 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559

6 มกราคม 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 มกราคม 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท/ตรี) จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มกราคม 2559