: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

20 พฤศจิกายน 2558

[พนักงานราชการ] กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 31 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2558

[ต้องผ่าน ก.พ.] กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2559 จำนว 27 ตำแหน่ง เร็วๆ นี้

19 พฤศจิกายน 2558

[ผ่าน ก.พ.] กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการขนส่งทางบก จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 65 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558

18 พฤศจิกายน 2558

[ต้องผ่าน ก.พ.] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558

[ต้องผ่าน ก.พ.] สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2558

[พนักงานราชการ] สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2558

12 พฤศจิกายน 2558

[ไม่ต้องผ่าน ก.พ.] กรมการแพทย์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานในสถาบันและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 14 ตำแหน่ง 110 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2558

[ผ่าน ก.พ.] กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2558

[ข้าราชการ] กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2558

ข่าวเปิดสอบงานราชการรายเดือน ปี 2558