กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 16 เมษายน 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 16 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:40 Rating: 5
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:01 Rating: 5
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:43 Rating: 5
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:22 Rating: 5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:01 Rating: 5
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:42 Rating: 5
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:24 Rating: 5
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:42 Rating: 5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จำนวน 619 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:31 Rating: 5
กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:19 Rating: 5
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:08 Rating: 5
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 74 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 74 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:54 Rating: 5
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:08 Rating: 5
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 128 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 128 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:52 Rating: 5
กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:52 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 00:34 Rating: 5
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 00:20 Rating: 5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:52 Rating: 5
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2560 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:35 Rating: 5
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:19 Rating: 5
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:55 Rating: 5
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:29 Rating: 5
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:05 Rating: 5
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:38 Rating: 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:08 Rating: 5
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:02 Rating: 5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:48 Rating: 5
องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:13 Rating: 5
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560 กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:41 Rating: 5
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 207 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:49 Rating: 5
ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 ศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:32 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถูกนำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด