กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:18 Rating: 5
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:53 Rating: 5
ศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2560 (สนามจิ๋ว) สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 ศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2560 (สนามจิ๋ว) สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:12 Rating: 5
กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 กรมวิชาการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:49 Rating: 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:35 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:25 Rating: 5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:17 Rating: 5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:01 Rating: 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:30 Rating: 5
กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน พลอาสามัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน พลอาสามัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตร จำนวน 299 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:18 Rating: 5
กระทรวงคมนาคม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยการบินปฏิบัติการ 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 กระทรวงคมนาคม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยการบินปฏิบัติการ 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:35 Rating: 5
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:55 Rating: 5
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มกราคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:20 Rating: 5
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:07 Rating: 5
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:38 Rating: 5
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:48 Rating: 5
กรมธนารักษ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 กรมธนารักษ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:17 Rating: 5
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตราสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตราสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:07 Rating: 5
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:29 Rating: 5
กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:39 Rating: 5
สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:11 Rating: 5
กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2559 กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 ธันวาคม 2559 Reviewed by Admin_Santie Th. on 19:11 Rating: 5
กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉิกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2560 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉิกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:08 Rating: 5
กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช - ป.ตรี จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช - ป.ตรี จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:43 Rating: 5
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 นาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 นาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:16 Rating: 5
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อายุระหว่าง 18 - 22 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบทหารราบ จำนวน 2,680 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อายุระหว่าง 18 - 22 ปี เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบทหารราบ จำนวน 2,680 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:13 Rating: 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2559 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:43 Rating: 5
สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:09 Rating: 5
กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:13 Rating: 5
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560 จำนวน 423 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560 จำนวน 423 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 19:00 Rating: 5
สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:41 Rating: 5