กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:31 Rating: 5
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:50 Rating: 5
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:45 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:33 Rating: 5
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 370 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 370 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:15 Rating: 5
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 197 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 197 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:57 Rating: 5
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:31 Rating: 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:15 Rating: 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:34 Rating: 5
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:05 Rating: 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 08:42 Rating: 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:49 Rating: 5
กรมการแพทย์ รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 126 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560 กรมการแพทย์ รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 126 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:26 Rating: 5
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:12 Rating: 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 20:57 Rating: 5
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:53 Rating: 5
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:40 Rating: 5
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:52 Rating: 5
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 00:27 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 00:06 Rating: 5
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนว 345 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนว 345 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:36 Rating: 5
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:56 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:53 Rating: 5
กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 151 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 151 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:35 Rating: 5
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 16 เมษายน 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 16 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 23:40 Rating: 5
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 18:01 Rating: 5
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:43 Rating: 5
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:22 Rating: 5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 17:01 Rating: 5
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 กองบัญชาการกองทัพไทย ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ บก.ทท. ประจำปี 2560 จำนวน 68 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:42 Rating: 5
กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:24 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด