สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 16:16 Rating: 5
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 13:27 Rating: 5
กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2559 กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 11:22 Rating: 5
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 87 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 87 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 10:30 Rating: 5
กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 304 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 304 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 09:36 Rating: 5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 18:08 Rating: 5
สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2559 สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 17:56 Rating: 5
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 17:41 Rating: 5
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 17:33 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -30 ธันวาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 -30 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 17:19 Rating: 5
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 Reviewed by Santie Teangmark on 17:05 Rating: 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 19:02 Rating: 5
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2559 กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 206 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 19:30 Rating: 5
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 15:50 Rating: 5
กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559 Reviewed by Santie Teangmark on 17:56 Rating: 5