: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

15 กรกฎาคม 2559

[รัฐวิสาหกิจ] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท. รวมจำนวน 114 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559

[ข้าราชการ] กรมควบคุมโรค เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

[ข้าราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิาบัติการ จำนวน 57 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559

[พนักงานราชการ] กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

24 มิถุนายน 2559

[ข้าราชการ] กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2559

[รัฐวิสาหกิจ] การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) - ปริญญาโท จำนวน 95 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2559


แบ่งปันหน้านี้