: ส่วนราชการต้องการฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

5 มิถุนายน 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และเศรษฐกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2558

2 มิถุนายน 2558

กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2558


กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2558

แสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้ผ่าน Facebook