: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

1 พฤษภาคม 2559

[ไม่ผ่าน ก.พ.] กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559

[พนักงานราชการ] กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

 

[ผ่าน ก.พ.] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

 

[ผ่าน ก.พ.] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 103 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

 

11 เมษายน 2559

[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ครั้งที่ 1/2559 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

[ต้องผ่าน ก.พ.] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559