กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 229 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:46 Rating: 5
ศอ.บต. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560 ศอ.บต. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:45 Rating: 5
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:45 Rating: 5
กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:43 Rating: 5
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:42 Rating: 5
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:41 Rating: 5
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 300 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 300 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:40 Rating: 5
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 29 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 29 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:39 Rating: 5
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบข้าราชการ 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดสอบข้าราชการ 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:27 Rating: 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 13:10 Rating: 5
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 75 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 75 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 13:10 Rating: 5
สศช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560 สศช. ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 13:10 Rating: 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 13:03 Rating: 5
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ป.โท) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ป.โท) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 15:36 Rating: 5
สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงบประมาณ ประกาศรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 15:21 Rating: 5
กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 16:45 Rating: 5
กรมยุทศึกษาทหารบก เปิดสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการสัญญาบัตร 152 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 กรมยุทศึกษาทหารบก เปิดสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการสัญญาบัตร 152 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 16:42 Rating: 5
กรมการแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 63 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 กรมการแพทย์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 63 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:52 Rating: 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 79 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 79 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 11:50 Rating: 5
กรมประมง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 กรมประมง เปิดสอบข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 14:56 Rating: 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 11:06 Rating: 5
กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2560 กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 17:42 Rating: 5
กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 <img src="https://goo.gl/YsCHZ9"></img> Reviewed by Admin_ Th. on 18:25 Rating: 5
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ม.ค. 61 สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ม.ค. 61 Reviewed by Admin_ Th. on 18:56 Rating: 5
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 Reviewed by Admin_ Th. on 18:34 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด