กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 กรมทางหลวง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 <img src="https://goo.gl/YsCHZ9"></img> Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:13 Rating: 5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2560 <img src="https://goo.gl/YsCHZ9"></img> Reviewed by Admin_Santie Th. on 09:00 Rating: 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 08:41 Rating: 5
ศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 ศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 08:24 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:26 Rating: 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:07 Rating: 5
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:01 Rating: 5
กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 110 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:49 Rating: 5
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 32 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 32 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:40 Rating: 5
ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:30 Rating: 5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:09 Rating: 5
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:52 Rating: 5
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:37 Rating: 5
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:29 Rating: 5
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:23 Rating: 5
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:17 Rating: 5
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:19 Rating: 5
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:07 Rating: 5
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:04 Rating: 5
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:53 Rating: 5
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:39 Rating: 5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:25 Rating: 5
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:04 Rating: 5
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:51 Rating: 5
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:39 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด