กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 จำนวน 21,605 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:09 Rating: 5
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:52 Rating: 5
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:37 Rating: 5
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:29 Rating: 5
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:23 Rating: 5
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:17 Rating: 5
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560 จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:19 Rating: 5
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:07 Rating: 5
สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:04 Rating: 5
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:53 Rating: 5
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:39 Rating: 5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 13:25 Rating: 5
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:04 Rating: 5
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 20 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:51 Rating: 5
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:39 Rating: 5
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 584 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุายน 2560 กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 584 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:28 Rating: 5
กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560 กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:18 Rating: 5
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 14:59 Rating: 5
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:31 Rating: 5
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:50 Rating: 5
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:45 Rating: 5
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:33 Rating: 5
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 370 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 370 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 11:15 Rating: 5
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 197 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 197 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:57 Rating: 5
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน จำนวน 155 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:31 Rating: 5
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:15 Rating: 5
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:34 Rating: 5
กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 10:05 Rating: 5
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 08:42 Rating: 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:49 Rating: 5
กรมการแพทย์ รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 126 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560 กรมการแพทย์ รับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 126 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2560 Reviewed by Admin_Santie Th. on 21:26 Rating: 5
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด