กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

 

งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2567


#ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


2) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


3) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ         1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500-19,250    บาท

ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา


4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            6        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่าวงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันสอบสัมภาษณ์


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง <ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการคลิกที่นี่>#การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดประกาศ        |            ระบบสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.