สพฐ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 88 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   12  อัตรา
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   10  อัตรา
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   3  อัตรา
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  8  อัตรา
ปริญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

5. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  7  อัตรา
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

6. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  2  อัตรา
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ระดับเดียวกัน ทุกสาขา

7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  23  อัตรา
ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  9  อัตรา
ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การตลาด

9. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  4  อัตรา  
ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  6  อัตรา
ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

11. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  4  อัตรา
ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ทุกตำแหน่งต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com หรือ คลิกที่นี่ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 


กลับหน้าแรก

No comments

Powered by Blogger.