Header Ads

Showing posts with label เปิดสอบราชการ. Show all posts
Showing posts with label เปิดสอบราชการ. Show all posts

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561

5:59 PM 0

สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561

Powered by Blogger.