ระบบตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ เพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ


วิธีใช้งานระบบ
  • เลือกระดับวุฒิการศึกษา
  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อปริญญา คณะที่ศึกษา หรือหลักสูตร

ระบบตรวจสอบการรับรองคุวุฒิสอบราชการ คลิกที่นี่
โดยสำนักงาน ก.พ.เทคนิค : กรอกช่องใดช่องหนึ่ง หรือหลายช่องก็ได้ แล้วกดค้นหา โดยไม่จำเป็นต้องกรอกฟีลล์ข้อมูลจนครบทุกช่อง กรณีกรอกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่งแล้ว ปรากฏผลการค้นหาไม่พบข้อมูล ให้เปลี่ยนการกรอกข้อมูลในฟีลล์ใหม่ แล้วกดค้นหาอีกครั้ง
No comments

Powered by Blogger.