Showing posts with label เปิดสอบราชการ2566. Show all posts
Showing posts with label เปิดสอบราชการ2566. Show all posts

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม 2566

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

Powered by Blogger.