Showing posts with label สอบตำรวจ. Show all posts
Showing posts with label สอบตำรวจ. Show all posts

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2566

Powered by Blogger.