สำนักงานประกันสังคม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2567

 

สมัครพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม


#1.ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล)        1        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ทางเครื่องมือกล ทางเทคนิคการผลิต ทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทางแม่พิมพ์พลาสติก ทางแม่พิมพ์โลหะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผลิตช่างเครื่องมือกลเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนรายเดือน    13,800    บาท


1.2 ครูฝึกฝีมือแรงงาน (อาหารและโภชนาการ)            2        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนรายเดือน    13,800    บาท


1.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            3        อัตรา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสามารถใช้โปรแกรม Office ได้

ค่าตอบแทนรายเดือน    13,800    บาทผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.#2.การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ sso.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3.รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานประกันสังคม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.