Header Ads

Main Slider

6/hot/slider-tag

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 201 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 เมษายน 2562

4:04 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คลิกที่นี่   รายละเ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

Powered by Blogger.