Main Slider

15/เปิดสอบราชการ2567/slider-tag

ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครตำรวจชั้นประทวนเข้าฝึกอบรมเพื่อเลื่อนชั้นเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 มิถุนายน 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

Powered by Blogger.