Main Slider

7/hot/slider-tag

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรัรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2562

กรมพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2562

Powered by Blogger.