Main Slider

10/hot/slider-tag

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 67 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2563

Powered by Blogger.