ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รอบทั่วไป

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2566


        ทยอยประกาศภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ติดตามประกาศของสำนักงานที่ท่านสนใจ ได้ด้านล่าง


สพป.

1.
สพป.กระบี่ (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
2.
สพป.กรุงเทพมหานคร  
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
3.
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 

4.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ***ไม่ได้เปิดสอบ***
5.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
(ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
6.
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
7.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
8.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
9.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10.
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 


11.
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
12.
สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
13.
สพป.ขอนแก่น เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
14.
สพป.ขอนแก่น เขต 3  (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
15.
สพป.ขอนแก่น เขต 4  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
16.
สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
17.
สพป.จันทบุรี เขต 1  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
18.
สพป.จันทบุรี เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
19.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
20.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 


21.
สพป.ชลบุรี เขต 1 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
22.
สพป.ชลบุรี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
23.
สพป.ชลบุรี เขต 3 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
24.
สพป.ชัยนาท  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
25.
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
26.
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
27.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566) 
28.
สพป.ชุมพร เขต 1  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
29.
สพป.ชุมพร เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
30.
สพป.เชียงราย เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


31.
สพป.เชียงราย เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
32.
สพป.เชียงราย เขต 3  (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
33.
สพป.เชียงราย เขต 4 (ประกาศ 2 กรกฎาคม 2566) 
34.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
35.
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
36.
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
37.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38.
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
39.
สพป.เชียงใหม่ เขต 6  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
40.
สพป.ตรัง เขต 1 (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566) 


41.
สพป.ตรัง เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
42.
สพป.ตราด (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
43.
สพป.ตาก เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
44.
สพป.ตาก เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
45.
สพป.นครนายก (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
46.
สพป.นครปฐม เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
47.
สพป.นครปฐม เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
48.
สพป.นครพนม เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
49.
สพป.นครพนม เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
50.
สพป.นครราชสีมา เขต 1


51.
สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
52.
สพป.นครราชสีมา เขต 3 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
53.
สพป.นครราชสีมา เขต 4
54.
สพป.นครราชสีมา เขต 5 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
55.
สพป.นครราชสีมา เขต 6
56.
สพป.นครราชสีมา เขต 7
57.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
58.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
59.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566)
60.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


61.
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62.
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
63.
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
64.
สพป.นนทบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
65.
สพป.นนทบุรี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
66.
สพป.นราธิวาส เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
67.
สพป.นราธิวาส เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
68.
สพป.นราธิวาส เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
69.
สพป.น่าน เขต 1
70.
สพป.น่าน เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


71.
สพป.บึงกาฬ (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566)
72.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
73.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
74.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
75.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
76.
สพป.ปทุมธานี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
77.
สพป.ปทุมธานี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
78.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
79.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
80.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


81.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
82.
สพป.ปัตตานี เขต 1
83.
สพป.ปัตตานี เขต 2
84.
สพป.ปัตตานี เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
85.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
86.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 


87.
สพป.พะเยา เขต 1
88.
สพป.พะเยา เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
89.
สพป.พังงา (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
90.
สพป.พัทลุง เขต 1


91.
สพป.พัทลุง เขต 2
92.
สพป.พิจิตร เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
93.
สพป.พิจิตร เขต 2
94.
สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
95.
สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
96.
สพป.พิษณุโลก เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
97.
สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
98.
สพป.เพชรบุรี เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566) 
99.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 
100.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) 101.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
102.
สพป.แพร่ เขต 1
103.
สพป.แพร่ เขต 2
104.
สพป.ภูเก็ต (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
105.
สพป.มหาสารคาม เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
106.
สพป.มหาสารคาม เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
107.
สพป.มหาสารคาม เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
108.
สพป.มุกดาหาร (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) ประกาศเพิ่มเติม 
109.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
110.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


111.
สพป.ยโสธร เขต 1
112.
สพป.ยโสธร เขต 2
113.
สพป.ยะลา เขต 1  (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
114.
สพป.ยะลา เขต 2
115.
สพป.ยะลา เขต 3
116.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
117.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
118.
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
119.
สพป.ระนอง  (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
120.
สพป.ระยอง เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


121.
สพป.ระยอง เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
122.
สพป.ราชบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
123.
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
124.
สพป.ลพบุรี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
125.
สพป.ลพบุรี เขต 2  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
126.
สพป.ลำปาง เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
127.
สพป.ลำปาง เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
128.
สพป.ลำปาง เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
129.
สพป.ลำพูน เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
130.
สพป.ลำพูน เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


131.
สพป.เลย เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
132.
สพป.เลย เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
133.
สพป.เลย เขต 3 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
134.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
135.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
136.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (ประกาศ 2 กรกฎาคม 2566)
137.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
138.
สพป.สกลนคร เขต 1 
139.
สพป.สกลนคร เขต 2 
140.

141.
สพป.สงขลา เขต 1
142.
สพป.สงขลา เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
143.
สพป.สงขลา เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
144.
สพป.สตูล (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
145.
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
146.
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
147.
สพป.สมุทรสงคราม (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
148.
สพป.สมุทรสาคร  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
149.
สพป.สระแก้ว เขต 1  (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
150.
สพป.สระแก้ว เขต 2 (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)


151.
สพป.สระบุรี เขต 1 
152.
สพป.สระบุรี เขต 2 (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566)
153.
สพป.สิงห์บุรี (ประกาศ 1 กรกฎาคม 2566)
154.
สพป.สุโขทัย เขต 1
155.
สพป.สุโขทัย เขต 2
156.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (ประกาศ 2 กรกฎาคม 2566)
157.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
158.
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
159.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
160.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


161.
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
162.
สพป.สุรินทร์ เขต 1  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
163.
สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
164.
สพป.สุรินทร์ เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
165.
สพป.หนองคาย เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
166.
สพป.หนองคาย เขต 2 
167.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 
168.
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
169.
สพป.อ่างทอง (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
170.
สพป.อำนาจเจริญ 


171.
สพป.อุดรธานี เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
172.
สพป.อุดรธานี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
173.
สพป.อุดรธานี เขต 3  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
174.
สพป.อุดรธานี เขต 4 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
175.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
176.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
177.
สพป.อุทัยธานี เขต 1  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
178.
สพป.อุทัยธานี เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
179.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
180.
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 


181.
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
182.
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
183.
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
(ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย  คลิกที่นี่ 


ติดตาม กดไลค์ กดแบ่งปัน เป็นกำลังใจคนละนิด ให้แอดมิน และขอขอบคุณท่านผู้เยี่ยมชมเพจ ที่สละเวลาสร้างกำลังใจให้เรา กดติดตาม Facebook ศูนย์ข่าวเปิดสอบราชการ
สพม.

184.
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566) แก้ไขเพิ่มเติม 
185.
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
186.
สพม.นนทบุรี (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
187.
สพม.ปทุมธานี
188.
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189.
สพม.ฉะเชิงเทรา (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
190.
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)191.
สพม.ราชบุรี (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
192.
สพม.สุพรรณบุรี (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
193.
สพม.เพชรบุรี  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
194.
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
195.
สพม.นครศรีธรรมราช (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
196.
สพม.ตรัง กระบี่ (ประกาศ 3 กรกฎาคม 2566)
197.
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
198.
สพม.นราธิวาส 
199.
สพม.สงขลา สตูล (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
200.
สพม.จันทบุรี ตราด (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)201.
สพม.ชลบุรี ระยอง  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
202.
สพม.เลย หนองบัวลำภู  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
203.
สพม.อุดรธานี  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
204.
สพม.หนองคาย (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
205.
สพม.นครพนม (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
206.
สพม.สกลนคร (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
207.
สพม.กาฬสินธุ์  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
208.
สพม.ขอนแก่น 
209.
สพม.มหาสารคาม (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
210.
สพม.ร้อยเอ็ด (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)


211.
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
212.
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
213.
สพม.ชัยภูมิ (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
214.
สพม.นครราชสีมา (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
215.
สพม.บุรีรัมย์ (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
216.
สพม.สุรินทร์  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
217.
สพม.เชียงใหม่
218.
สพม.ลำปาง ลำพูน  (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
219.
สพม.เชียงราย (ประกาศ 30 มิถุนายน 2566)
220.
สพม.แพร่221.
สพม.สุโขทัย
222.
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
223.
สพม.เพชรบูรณ์ (
224.
สพม.กำแพงเพชร 
225.
สพม.นครสวรรค์ 
226.
สพม.กาญจนบุรี 
227.
สพม.พระนครศรีอยุธยา 
228.
สพม.สระบุรี
229.
สพม.สมุทรปราการ 
230.
สพม.สระแก้ว 

231.
สพม.นครปฐม
232.
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
233.
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
234.
สพม.พัทลุง 
235.
สพม.ปัตตานี
236.
สพม.ยะลา 
237.
สพม.บึงกาฬ 
238.
สพม.มุกดาหาร
239.
สพม.แม่ฮ่องสอน 
240.
สพม.พะเยา241.
สพม.น่าน
242.
สพม.ตาก 
243.
สพม.พิจิตร 
244.
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 
245.
สพม.ลพบุรี 


246.
สศศ. 
ติดตาม กดไลค์ กดแบ่งปัน เป็นกำลังใจคนละนิด ให้แอดมิน และขอขอบคุณท่านผู้เยี่ยมชมเพจ ที่สละเวลาสร้างกำลังใจให้เรา กดติดตาม Facebook ศูนย์ข่าวเปิดสอบราชการ

No comments

Powered by Blogger.