ก.พ. ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 2567 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 ส่วนข้าราชการรายเก่าในระบบได้เพิ่มในอัตราเท่าใด คลิกที่นี่

 

ก.พ. ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2567 

ต่อจากโพสต์แรก สำนักงาน ก.พ. กำหนดอัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือน และจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิ ประจำปี 2567 ...


ผู้ที่รับราชการอยู่แล้ว ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราเท่าไหร่ มาดูที่โพสต์นี้


2. ข้าราชการพลเรือน (ผู้ที่อยู่ในระบบ) ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุ

ก. ข้าราชการพลเรือนที่บรรจุก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ได้รับเงินเดือนเพิ่มเติมตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยให้ได้รับเงินเดือน ***ช่องเงินเดือนที่ได้รับการปรับ  (1)***   และได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินอัตราที่กำหนด ***จำนวนเงินที่ได้รับปรับ  (2)***  ทั้งนี้ เงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้ว จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ในช่อง ***เงินที่ได้รับเมื่อรวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน (3)***  ตามภาพด้านล่างข. ข้าราชการพลรือนที่บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยให้ได้รับตามช่อง ***ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (1)*** และไม่เกินอัตราที่กำหนดในช่อง ***จำนวนเงินที่ได้ปรับ (2)*** ทั้งนี้ เงินเดือนที่ปรับเพิ่มแล้วจะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในช่อง ***เงินที่ได้ปรับเมื่อรวมเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน (3)***


ปล. ผู้ที่จะได้รับเงินเดือนเท่าใดนั้น เป็นไปตามคุณวุฒิที่จะบรรจุเข้ารับราชการ


No comments

Powered by Blogger.