สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเบื้องต้น

            การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นด่านแรก ในการสอบเข้าบรรจุในอาชีพข้าราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จัดให้มีการสอบทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาค ก. ใน 2 ระดับ ได้แก่
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ซึ่งผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้เคยสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาแล้ว
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (เวลา 08.30 น.) ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ หรือ คลิกที่นี่

และในปีนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการกรอกข้อมูลเตรียมพร้อมในการสมัครไว้ล่วงหน้าได้ อีกทั้ง จัดสอบเป็นรอบ ๆ และมีที่นั่งสอบ รวมทั้งหมดเพียง 105,174 ที่นั่ง

กำหนดการและปฏิทินการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ปี 2565 ปรากฏตามด้านล่าง หรือ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้

No comments

Powered by Blogger.