สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

 

รับเยอะ งานราชการสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 2567


#1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            4    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    3    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                1    อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ           3        อัตรา 

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    7    อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        23        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา9) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา10) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล โยธา หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง
< ตรวจสอบคุณวุฒิสอบเข้ารับราชการ >
#2. การสมัครสอบและวิธีการรับสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ทางเว็บไซต์ vechr1.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่    7    มิถุนายน     2567


ประกาศรับสมัคร        |        ระบบสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.