กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

 

รับเยอะ งานราชการ กรมทางหลวงชนบท ปี 2567ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร

1) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)        2        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    17,500-19,250        บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง2) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)        15        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทาวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง3) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            35        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            10        อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ    11,500-12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครในตำแหน่งนั้น ๆ หรือสูงกว่า


ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดย ตรวจสอบคุณวุฒิ ได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ drr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมงค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        300        บาท


กรมทางหลวงชนบท กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายใน วันที่ 12 มกราคม 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                ระบบรับสมัครออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.