กรมศิลปากร ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566

 

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือก

เป็นข้าราชการกรมศิลปากร ไม่ต้องผ่านภาค ก.ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)        3        อัตรา


2) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติาน (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์)        1        อัตรา


3) นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย)        1        อัตรา


4) นายช่างศิลปกรรมปฏิบตัิาน (ด้านการหล่อโหละ)            1        อัตรา


5) นายช่างหล่อปฏิบัติงาน            2        อัตรา


6) นายช่างภาพปฏิบัติงาน            1        อัตรา


7) นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)        1        อัตรา


8) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)            1        อัตรา


9) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เครื่องหนัง)            2        อัตรา


10) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ระนาดเอก)            1        อัตรา


11) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงใหญ่)            1        อัตรา


12) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซอด้วง)            1        อัตรา


13) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติางน (วิโอล่า)            1        อัตรา


14) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)            1        อัตรา


15) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท)            1        อัตรา


16) คีตศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) (ชาย)        1        อัตรา


17) ประติมากรปฏิบัติการ            1        อัตรา


18) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ)            1        อัตรา


19) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างบุและช่างศิราภรณ์)            1        อัตรา


20) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้นาออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ)            1        อัตราคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง อันได้แก่ เงินเดือนที่จะได้รับ คุณวุฒิทางการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่
กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

โดยเข้าไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมศิลปากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.