ประกาศผลสอบภาค ก. ปี 2566 รอบทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. 

ประจำปี 2566 รอบทั่วไป  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 

ตรวจสอบผลการสอบ แยกเป็นรายศูนย์สอบด้านล่าง  

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า)  ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโท


ศูนย์สอบ 11 สงขลา

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาตรี(เช้า) ปริญญาตรี(บ่าย)

อ่านประกาศ  ระดับปริญญาโทหรือ Fast Search

คลิกที่นี่เพื่อค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ สำหรับท่านที่ชื่นชอบความรวดเร็วตรวจสอบคะแนนสอบ

ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ในครั้งนี้ สามารถ พิมพ์หนังสือรับรองผลสอบผ่าน ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

และสามารถนำผลการสอบลงวันที่ 13 กันยายน 2566 ไปสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานที่กำลังรับสมัคร และกำหนดให้เป็นผู้สอบผ่านภาค ก.  แล้ว ภายในวันปิดรับสมัคร (ไม่ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2566)


 


หนังสือรับรองผลสอบ ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น


- ศูนย์ข่าวเปิดสอบงานราชการ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สอบผ่านในครั้งนี้ด้วยครับ -


* และขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ไม่ผ่านได้สู้ใหม่ในรอบถัดไป *

No comments

Powered by Blogger.