สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

Powered by Blogger.