สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566

 

ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         14        อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง


ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งกำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัตรครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.