สำนักงานศาลปกครองสงขลา เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2566

 

ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ศาลปกครองสงขลา เปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            1            อัตรา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองสงขลา

  • เงินเดือน 13,800 บาท 
  • เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการศาลปกครองและลูกจ้างศาลปกครอง 5,000 บาทรวมรายได้ต่อเดือน 18,800 บาทเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองไม่ต้องผ่าน ก.พ.ท่านสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อสมัครสอบเข้ารับราชการจากสำนักงาน ก.พ. ได้ คลิกที่นี่ หน้าที่และลักษณะงาน

งานทางช่างโยธา เช่น งานช่างสำราวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา คำนวนแบบด้านช่างโยธา ควบคุมการก่อสร้าง วางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา ฯลฯ


การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 17 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 17 เมษายน 2566 จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ admincourtsongkhla.thaijobjob.com 


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต และไม่คืนให้ในทุกกรณีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้นผู้สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานศาลปกครองสงขลา 


No comments

Powered by Blogger.