สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2566


ไม่เอา ก.พ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา ดังนี้


1) เภสัชกรปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือน 15,800 - 19,250 บาท
ปริญญตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


2) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        8        อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตณ์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


3) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน        2        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากจากประกาศนียบัตวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเทคนิคเภสัชกรรม

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 โรงพยาบาลยุพราชท่าบ่อ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 4243 1015ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ thabohospital.com 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.