สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567

Powered by Blogger.