กรมสรรพากร ประกาศสอบราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 350 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567

 

รับงานข้าราชการ กรมสรรพากร ปี 2567 

จำนวน 350 อัตรา1. ตำแหน่งว่างครั้งแรก

1.1 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

1.2 จำนวน 350  อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกันกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง < ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ >
2. การสมัครสอบและวิธีสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพากร กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ


ไฟล์ประกาศรับสมัคร                                            |                    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.