กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567

 

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครงานราชการ


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและบรรจุครั้งแรก

- นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน    2    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท


- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน    6    อัตรา

เงินเดือน    12,650 - 13,920    บาทผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องมีใบรับรองการผ่านภาค ก. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์


ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองแล้ว โดยสามารถตรวสอบได้ที่นี่  (ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครงานราชการ)2. การสมัครสอบและวิธีการรับสมัครสอบ

กระทรวงการต่างประกาศ กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ                |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.