สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2566

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปี 2566 จำนวน 9 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) พนักงานช่างเทคนิค        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 6,000 บาท ต่อเดือน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่างสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา


2) พนักงานจัดการงานทั่วไป        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ    7,000 บาท ต่อเดือน)

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) พนักงานวิชาการสิทธิมนุษยชน        6        อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 7,000 บาท ต่อเดือน)

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 


ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์  คลิกที่นี่  "หัวข้อ ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ"การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ nhrc.thaijobjob.com  


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ในวันที่ 22 กันยายน 2566 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เว็บไซต์สมัครออนไลน์ 


No comments

Powered by Blogger.