กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลางและภูมิภาค) จำนวน 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา ได้แก่

1) นิติกร (ส่วนกลาง)    1 อัตรา
2) นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง)    1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานสื่อสาร (ส่วนกลาง)    1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานสถิติ (ส่วนกลาง)    1 อัตรา
5) คนครัว (ส่วนกลาง)    1 อัตรา
6) กะลาสี (ส่วนกลาง)    1 อัตรา


7) นิติกร (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)    1 อัตรา


8) นายท้ายเรือชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)    1 อัตรา


สำหรับผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไวหรือร่างกายตามประกาศ พม. และมีบัตรประจำตัวคนพิการ (บรรจุในส่วนกลาง)

9) เจ้าพนักงานธุรการ    1 อัตรา
10) เจ้าพนักงานขนส่ง    1 อัตรา


การกรอกใบสมัครสอบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศข้างต้น สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการของกรมเจ้าท่า คลิกที่นี่  

No comments

Powered by Blogger.