กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศน์สัมพันปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 13 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562

2:17 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่...

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562

2:03 PM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ภูมิภาค)  คลิกที่นี่   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ส่วนกลาง...

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

10:57 AM

    time เวลาในการสมัครสอบ Countdown     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

จังหวัดพังงา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562

10:51 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

จังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562

11:28 AM

      เวลาในการสมัครสอบ Countdown   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่นี่ ...

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

11:05 AM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown       ประกาศรับสมัครสอบ กรมทางหลวงชนบท คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กรมทางหลวงชนบท คลิ...

Powered by Blogger.