กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

 
ผ่านภาค ก. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบข้าราชการ 22 อัตรา 

1) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ            20        อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการบัญชี หรือสาขาวิชาหารธุรกิจทางการบัญชี2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            2        อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดัยบเดียวกัน ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หรือสูงกว่า


ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ โดยสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cad.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ชำระทางอินเทอร์เน็ต 300 บาท ไม่คืนให้ทุกกรณี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณื จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์รับสมัคร ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566


No comments

Powered by Blogger.