เปิดสอบครูผู้ช่วย 2567 กรณีเหตุพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567

 

ด่วน! ข่าวเป็นทางการ เปิดสอบครูผู้ช่วย 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2037 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นการกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการคัดเลือกฯ และกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค. รวมถึงหลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก. สำหรับปฏิทินการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. ประกาศรับสมัคร            วันที่ 28 มีนาคม 2568        อ่านรายละเอียดที่นี่

2. รับสมัคร                         วันที่ 5 - 11 เมษายน 2567   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก            วันที่ 22    เมษายน 2567

4. ประเมินประวัติและผลงาน        วันที่ 24 - 29 เมษายน 2567

5. สอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข.         วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

6. สอบสัมภาษณ์                  วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

7. ประกาศผลการคัดเลือก    วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

8. รายงานตัวเพื่อบรรจุ          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเป็นทางการ)


เลือกเขตพื้นที่ และดูอัตราว่างแต่เขตพื้นที่เพื่อสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567

No comments

Powered by Blogger.