กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 175 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

 

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ จำนวนมาก


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ ที่รับสมัคร

1) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            30        อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตภายในวันที่ 29 กันยายน 2566


2) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566


3) นิติกรปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์


4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            8        อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี


5) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน 15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์


6) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            100        อัตรา

เงินเดือน 11,50 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


7) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            15        อัตรา

เงินเดือน 11,50 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง


8) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            15        อัตรา

เงินเดือน 11,50 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร


9) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            2        อัตรา

เงินเดือน 11,50 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า และ

คุณวุฒิทางการศึกษาต้องมาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สามารถสมัครเข้ารับราชการได้

ตรวจสอบสถานะการรับรองคุณวุฒิ คลิกที่นี่

วิธีการรับสมัครสอบ

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กรมทางหลวง กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      |       ปัญหาการสมัครที่พบบ่อย        |        ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.