สศช. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ จำนวนมากอัตรา และตำแหน่งที่รับสมัคร พร้อมคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)            30        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)            10        อัตรา

เงินเดือน    17,500 - 19,250            บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า ภายในวันสอบสัมภาษณ์

ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ


วิธีการรับสมัคร

สศช. กำหนดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ nesdc.thaijobjob.com เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสศช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 
หลักสูตรการสอบ

1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

    1.1    การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน โครงการ การติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนและการพัฒนา

    1.2    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    1.3    ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในหลักการ ทฤษฎี และความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป

    1.4    บทบาทภารกิจของ สศช.

    1.5    สรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย2) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    |   ตรวจสอบคุณวุฒิ        |    ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.