กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566

 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติผู้สมัคร

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา2) นักวิชาการพัสดุ            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ตรวจสอบที่นี่การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ปัญหาการสมัครสอบ    |    ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.