มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2566


เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 จำนวน 36 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตำแหน่ง กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาที่รับสมัคร และสถานที่บรรจุ
1) ภาษาไทย                  3        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/นครนายก/นครศรีธรรมราช

2) คณิตศาสตร์            4        อัตรา
โรงเรียนกีฬานครนายก/นครสวรรค์/ยะลา/ศรีสะเกษ

3) วิทยาศาสตร์            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

4) คอมพิวเตอร์            2        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์/อ่างทอง

5) สังคมศึกษา            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี/เชียงใหม่

6) ศิลปะ                    1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก/ยะลา

7) ดนตรี                    1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

8) คหกรรมศาสตร์        1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

9) ภาษาอังกฤษ            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง


กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาพลศึกษา และสถานที่บรรจุ
1) เชี่ยวชาญกีฬาปีนผา            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

2) เชี่ยวชาญกีฬาจักรยาน        1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

3) เชี่ยวชาญกีฬาเทนนิส            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

4) เชี่ยวชาญกีฬาฟันดาบ        1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

5) เชี่ยวชาญกีฬายิงธนู            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

6) เชี่ยวชาญกีฬายิงปืน            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตัง

7) เชี่ยวชาญกีฬาโรลเลอร์สกี        1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

8) เชี่ยวชาญกีฬาคาราเต้            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

9) เชี่ยวชาญกีฬายูโด                1            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

10) เชี่ยวชาญกีฬามวยไทยสมัครเล่น            1            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

11) เชี่ยวชาญกีฬามวยสากลสมัครเล่น            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

12) เชี่ยวชาญกีฬาเรือพาย                2            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/นครนายก

13) เชี่ยวชาญกีฬาว่ายน้ำ            1            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

14) เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอล            1        อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

15) เชี่ยวชาญกีฬาเบสบอล            1            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

16) เชี่ยวชาญกีฬาฮอกกี้            1            อัตรา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก


การสมัครสอบ
1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ 

2) สมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ แล้วจัดส่งเอกสารที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสาร ส่งไปยัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา เลขที่ 333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.จันทบุรี 20000 โดยวงเล็บมุมซองว่า สมัครสอบครูผู้ช่วย ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบภาค ก. และภาค ข. ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬา tnsu.ac.th No comments

Powered by Blogger.