กรมทางหลวง เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 146 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565

 

กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 146 อัตรา ดังนี้

1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)         2    อัตรา
เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)                3    อัตรา
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิศวกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ภายในวันเปิดรับสมัคร


3.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้ากำลัง)        1    อัตรา
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ


4.นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ                        5    อัตรา
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขานิติศาสตร์


5.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)                1    อัตรา
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี


6.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                    100    อัตรา
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง


7.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                                4        อัตรา
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง


8.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                                30        อัตรา
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชกา


รายละเอียดเพิ่มเติม

No comments

Powered by Blogger.