Showing posts with label งานราชการล่าสุด. Show all posts
Showing posts with label งานราชการล่าสุด. Show all posts

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 มิถุนายน 2566

Powered by Blogger.