สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มิถุนายน 2567

 

เปิดสอบครูผู้ช่วย จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 32 อัตรา


1. ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

- ครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชากฎหมาย  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต   ช่างไฟฟ้ากำลัง   ช่างก่อสร้างและโยธา   สถาปัตยกรรม   เทคนิคคอมพิวเตอร์   การบัญชี   การจัดการโลจิสติกส์   คอมพิวเตอร์กราฟิก   อาหารและโภชนาการ   อุตสาหกรรมอาหาร   เสริมสวย   ยานยนต์สมัยใหม่)

จำนวน   32     อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ 16,500 - 19,460 บาทผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่สมัครสอบราชการ2. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ vec.jobthaigov.com  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 


ประกาศรับสมัคร                    |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.