กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567

 

งานราชการ 2567 กรมการจัดหางาน


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1            อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            8        อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1) มีคุณสมบัติตรงตามประกาศอย่างเป็นทางการของกรมการจัดหางาน

2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือในระดับสูงกว่า

3) ผู้สมัครเป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์No comments

Powered by Blogger.