กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567

 

งานราชการ ปี 2567 กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ      1      อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      1      อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาวิชา


3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     1       อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


4) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ      1      อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1) เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ หรือสูงกว่า 

2) เปิดรับภาค ก. พิเศษ หมายความว่า ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้โดยที่ยังไม่ผ่านภาค ก. และจะต้องดำเนินการสอบภาค ก. พิเศษ ในปี 2567

3) เป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่นี่ >ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการ<
การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 -  2 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |            ระบบรับสมัครออนไลน์No comments

Powered by Blogger.