สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม 2566


สมช. ประกาศรับสมัครงาน 2567

ตำแหน่งพนักงานราชการตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการเงินและบัญชี            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชีหรือทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต


2) นักวิชาการพัสดุ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


3) นักจัดการงานทั่วไป                7        อัตรา

อัตราเงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


4) นิติกร                    1            อัตรา

อัตราเงินเดือน        18,000        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4-26 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ            430            บาทสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 22 มกราคม 2567อ่านรายละเอียด            |            เข้าสู่เว็บไซต์สมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.