[ภาค ก. พิเศษ] กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2566

 

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครงาน 

ตำแหน่งข้าราชการตำแหน่ง อัตรา และเงินเดือนที่จะได้รับ

1) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  (ปวช.)          67        อัตรา

เงินเดือน 9,400-10,340 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา ทางช่างก่อสร้าง2) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวท.-ปวส.)           133        อัตรา

เงินเดือน 10,840-12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา หรือเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการโยธา สำรวจ หรือวิชาการก่อสร้างภาค ก. พิเศษ

(ไม่ผ่านภาค ก. ก็สมัครสอบได้ โดยจะต้องสอบภาค ก. พิเศษ ที่ทางกรมที่ดินจัดขึ้น) 

 

และมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครรับราชการ
วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ        530    บาท สำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. ด้วย

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ        430    บาท สำหรับผู้สมัครสอบที่ผ่านภาค ก. เรียบร้อยแล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |        ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.