กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ สังกัด

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขัน

1) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ            20        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไ้ดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี


2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิการศึกษาที่สมัคร หรือสูงกว่า

และมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรองไว้

ตรวจสอบที่นี่
วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cad.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.