กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2566

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ "สำหรับคนพิการ"


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        1        อัตรา    (ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

เงินเดือนระหว่าง    15,000     บาท

  1. ผู้สมัครจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. 

แต่ต้องมีคุณวุฒิจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ industry.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        สารพันปัญหาการสมัคร        |    ระบบรับสมัครสอบ

No comments

Powered by Blogger.