กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 24 ตุลาคม 2566

 

กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "พนักงานราชการ" 


ตำแหน่ง อัตรา และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1) นิติกร            1        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขา


3) เจ้าพนักงานธุรการ            1        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ


4) นายช่างเทคนิค            5        อัตรา

เงินเดือน    11,280 - 13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งด้านช่าง
ผู้สมัครไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิด้วยตัวท่านเอง
วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dede.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 - 24 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |        เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.