กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ รวม 69 อัตรา ประจำปี 2566 ดังนี้


1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน        50        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาสัตวศาสตร์ หรือวิชาสัตวรักษ์ 


2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        10        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


3) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        9        อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิสำหรับสอบแข่งขันเข้ารับราชการ คลิกที่นี่ 
การรับสมัครสอบครั้งนี้
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบ dld.thaijobjob.com  กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566
No comments

Powered by Blogger.