กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กรกฎาคม 2566

 

สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา


ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

(1) พนักงานทั่วไป        1        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(2) พนักงานทั่วไป (โยธา)        1        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(3) พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ)        3        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690    บาท


(4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    1    อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ  9,400 บาท


(5) พนักงานทั่วไป (กวาด)        3        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(6) พนักงานสวนสาธารณะ        3        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(7) พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า)        1        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(8) นายท่า        1        อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท


(9) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า)        1    อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการใช้แรงงานทั่วไปในการยก แบก เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาแะลแก้ไขข้อข้ดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักร


นายท่า ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการจัดส่ง การนำยานพาหนะเข้าเก็บในสถานที่ให้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งดูแลรักษายานพาหนะประจำวัน


พนักงานประจำรถ (ยกเว้นรถกระเช้า) ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดรถ ให้สัญญาณอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยขณะรถปฏิบัติงาน


พนักงานสวนสาธารณะ ปฎิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในฐานะผู้ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน สนามหญ้า คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความชำนาญงาน และมีสุขภาพแข็งแรง

(2) มีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ หรือใกล้เคียงหรือที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก ไม่เสียหายต่องาน

(3) ตำแหน่งนายท่า ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ 

(4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 จากกรมการขนส่งทางบกการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้ติดต่อแสดงหลักฐานเพื่อสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ)


กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ bangkok.go.th/phasicharoen 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม No comments

Powered by Blogger.