กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566

เปิดสอบ "นักการทูต" ประจำปี 2566 จำนวน 50 อัตรา 


กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักการทูตปฏิบัติการ        50    อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง    15,000 - 16,500 บาท (ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง)
อัตราเงินเดือนระหว่าง    17,500 - 19,250 บาท (ปริญญาโท ที่ ก.พ. รับรอง)ความรู้ที่ควรมี สำหรับผู้สมัคร

สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ความเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยและโลก มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว มีมารยาทในการเข้าสังคม ช่างสังเกต มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฯลฯคุณวุฒิสำหรับใช้สมัครสอบ

(1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง หรือ
(2) ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยา่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ประกาศรับรอง


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดให้สอบภาค ก. เอง) เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง อย่าลืมตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ในการใช้สอบเข้ารับราชการ ก่อนสมัครสอบ คลิกที่นี่ การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ "นักการทูต" ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

No comments

Powered by Blogger.