กองทัพไทย เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 256

 

กองทัพไทย เปิดสอบนายทหารสัญญาบัตร ปี 2566


1) นายทหารสัญญาบัตร         4        อัตรา

ปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด


2) นายทหารประทวน        11        อัตรา

ม.3 - ม.6, ปวช. - ปวส. สาขาที่กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ

1) เป็นบุคคลพลเรือน ชายหรือหยิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ 

2) สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารรถตรวจสอบได้ที่นี่ คลิก sorbratchakarn.com/2020/01/Checkqualifications.html

3) เพศชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และเพศหญิงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

ฯลฯ


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ rtarf.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.