กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ 41 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งหมด 41 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        3        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์2) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 4) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        3        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ5) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        2        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี ทุกสาขา6) นิติกรปฏิบัติการ        4        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        10        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 10,840 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี8) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 10,840 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา9) เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน        15        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 10,840 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการประมง ประมง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์ วิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือระดับสูงกว่าการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ fisheries.thaijobjob.com การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วกรมประมง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566

No comments

Powered by Blogger.