กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2566

  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวมทั้งหมด 12 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ 3) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ            1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี ทุกสาขา5) นิติกรปฏิบัติการ        1        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            2        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 10,840 - 12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา
เงินเดือนระหว่าง 10,840 - 12,650 บาท
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 


ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือระดับสูงกว่าการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

No comments

Powered by Blogger.