กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบพนักงานราชการ 7 อัตรา


1) นิติกร        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์


2) นักวิชาการพัสดุ        1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        5        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาทไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


การสมัครสอบ

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ dpe.thaijobjob.com 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.