จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2566


สมัครด่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอบ 39 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดสอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย    4    อัตรา
2) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    4    อัตรา
3) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤา        3        อัตรา
4) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา        2        อัตรา
5) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว        1        อัตรา
6) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์        1        อัตรา
7) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์        1        อัตรา
8) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา        1        อัตรา
9) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฎศิลป์        1        อัตรา
10) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาปฐมวัย        1        อัตรา
11) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์        1        อัตรา
12) ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน        2        อัตรา
13) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์        1        อัตรา
14) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป        1        อัตรา
15) ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา
16) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกาา        1        อัตรา
17) ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว        1        อัตรา
18) ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา        1        อัตรา
19) ผู้ช่วยบรรณารักษ์        1        อัตรา
20) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์        1        อัตรา
21) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล        1        อัตรา
22) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา        1        อัตรา
23) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        1        อัตรา
24) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้        1        อัตรา
25) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        1        อัตรา
26) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)        1        อัตรา
27) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ        1        อัตรา
28) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (เงินอุดหนุน)        1        อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเฉพาะในแต่ละตำแหน่ง  คลิกที่นี่ 


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ทำงานในสังกัด อบจ. สุราษฎร์ธานีหลักสูตรการสอบ คลิกที่นี่ 


ตรวจสอบคุณวุฒิเพื่อสมัครสอบราชการ 
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ suratpao.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ก่อนดำเนินการสอบ 5 วันทำการ ทางเว็บไซต์ข้างต้น


No comments

Powered by Blogger.